+31 (0)6 – 440 44 455
info@hondenvanbergh.nl
's-Heerenberg, Nederland

Kindercoach

Als professioneel kindercoach begeleid ik mij kinderen, pubers en hun ouders bij allerlei vragen waar zij in de gezinssituatie, in hun sociaal leven en op school tegenaan lopen. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die niet op hun plek lijken op school of in een groep, die boven gemiddeld intelligent zijn en daardoor buiten de groep lijken te vallen en moeite hebben aansluiting te vinden. Kinderen die het altijd beter willen doen, waar een 7,5 een “slecht” cijfer is. Kinderen die bang zijn om iets fout te doen etc.

De hulpvragen waar je dan aan kunt denken zijn (o.a.)

  • Ik zou graag zien dat mijn kind zich zekerder voelt, meer zelfvertrouwen heeft
  • Ik gun mijn kind een positief zelfbeeld
  • Ik zou het fijn vinden als mijn kind beter weet om te gaan met pesten en zich staande houden in het sociale leven
  • Ik zou het prettig vinden als mijn kind hulp krijgt bij faalangst
  • Ik zou het fijn vinden als mijn kind steun krijgt bij het omgaan met verlies en rouw
  • Mijn kind is vaak angstig, boos of verdrietig. Ik weet niet goed wat ik daarmee moet
  • Mijn kind is bovengemiddeld intelligent en voelt zich alleen en onbegrepen in de klas, hoe kan het hiermee omgaan?
  • Mijn kind heeft moeite met het leven met een diagnose als autisme, ADHD, ontwikkelingsstoornis of hoogbegaafdheid

Leer jezelf met al je talenten kennen!

De coaching is gericht op  zelfkennis, regie en juiste keuzes. We gaan de talenten van het kind ontdekken, ontdekken waarom sommige van die talenten minder aan bod komen en wat we daaraan kunnen doen. We gaan ontdekken wat het met je lijf doet en hoe het kind daar wat mee kan. En natuurlijk gaan we werken aan invloed (regie) van het kind op zijn eigen leven.

We focussen altijd op wat het kind wil/ moet leren, waarbij talenten, vaardigheden en hulptroepen ingeroepen worden.

Hierbij is de betrokkenheid van ouders van groot belang. In de begeleiding van het oefenmateriaal, bij bepaalde coachsessies en als onvoorwaardelijke steun voor het kind in deze ontwikkeling.

Ik werk met stappenplannen gericht op zelfkennis, kennis van je lichaam en vooral het leren van het hebben en nemen van regie over situaties waarin het kind wil groeien.

Ouder-kind coaching

In een coachtraject zullen er één of meer sessies zijn waarbij zowel de ouder(s) als het kind aanwezig zijn. Hierin staat samenwerken, samen communiceren en elkaar beter begrijpen centraal. Zo ontstaat meer begrip voor elkaar, waardoor het makkelijker wordt om naar elkaar behoeftes en gevoelens uit te spreken.

Ouder van kind of puber

Soms loop je als ouder van een kind of puber vast in de opvoeding. Je weet niet meer goed hoe je op bepaald gedrag moet reageren, hoe je je kind kunt stimuleren, kunt steunen. Je bent prikkelbaar en vermoeid of verdrietig door deze onmacht. Ik help je graag met deze opvoedvragen, waardoor jij weer in verbinding kan zijn met je kind en er in huis weer meer harmonie is tussen jullie.

 

Kindercoach sessies vinden in overleg plaats bij mij thuis in ‘s Heerenberg of in de thuissituatie van het kind. Dit is afhankelijk van de vrijheid, privacy en vertrouwen die het kind heeft in een bepaalde situatie.

In kindercoaching zal ik regelmatig (maar altijd met instemming van het kind) gebruik maken van mijn coachhonden.

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op. Directe link naar mail

Algemene voorwaarden coaching en voedingsadvies